Dodaj ogłoszenie

OGłOSZENIA PREMIUM

Reklama

Sprzedam

NOWY KOMPLET TARCZ I KLOCKÓW HAMULCOWYCH DO SKODY FELICJI. USZELKĘ POD GŁOWICE RÓWNIEŻ DO FELICJI

ogłoszenie dodano: 2019-07-14

Sprzedam

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu informuje, że posiada do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 265,20m², stanowiącą działkę ewidencyjną nr 76/3, położoną w mieście Reszel przy ul. Dąbrowskiego 5, obręb 0002, gmina Reszel, powiat Kętrzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00007855/6. Powierzchnia działki – 0,0370 ha.
Uzbrojenie działki w instalacje:
1) woda z wodociągu miejskiego,
2) kanalizacja – sieć miejska,
3) energia elektryczna,
4) miejska sieć centralnego ogrzewania,
5) gaz, telefon
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Reszel uchwalonego Uchwałą nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21.05.2009 r., teren obejmuje dz.259/10 obręb Reszel-miasto 0002, oznaczony jest w części symbolem MU.44 i przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową.
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt pod numerem tel. 89 755 02 05 wew. 24, e-mail:sekterariat@wpkreszel.pl

ogłoszenie dodano: 2019-07-11
<<<  -   1    2    3    4    5   -  >>>
kontakt